درباره ما

اطلاعاتی درباره تیم پشتیبان وب سایت

تصویر پروانه های داروخانه

تصاویر مجوزهای تأسیس و مسئولیت فنی داروخانه

داروخانه مرکزی اسلامشهر از سال 1387 با اخذ شماره پروانه 128/3881/1/13979 از دانشگاه علوم پزشکی تهران تأسیس و در حال حاضر با مسئولیت فنی دکتر اسماعیل حیدری عضو انجمن داروسازان ایران فعالیت می کند

تصاویر مجوزهای تأسیس و مسئولیت فنی داروخانه
آدرس و شماره تماس داروخانه مرکزی اسلامشهر

موقعیت واطلاعات داروخانه

آدرس و شماره تماس داروخانه مرکزی اسلامشهر

داروخانه مرکزی اسلامشهر از سال 1387 با اخذ شماره پروانه 128/3881/1/13979 از دانشگاه علوم پزشکی تهران تأسیس و در حال حاضر با مسئولیت فنی دکتر اسماعیل حیدری عضو انجمن داروسازان ایران فعالیت می کند

عضویت
در خبرنامه